שירותים נוטריוניים

Notary services

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במיקרים המוסדרים בחוק נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות וזאת הן בארץ והן מחוץ לה.

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

 • לאמת חתימה על מסמך
 • לאשר שהחתום במסמך,על שם זולתו,היה מוסמך לכך
 • לאשר נכונות תרגום של מסמך
 • לאשר נכונות העתק של מסמך
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת
 • לאשר שאדם פלוני חי
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי
 • לערוך העדה של מסמך סחיר
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהערכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי הדין,לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר
 • להשתמש בסמכויות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנחתם לפני הנישואין

על פי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.